අප අමතන්න

හරිත ආහාර Pack සමාගම,

ලිපිනය

Donghuan කාර්මික පුරය, Donghuan පාර, පැන්ය දිස්ත්රික්, ෙගොංසාවු, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

සෛල: 0086-13229771992

දුරකථන: 0086-20-61788589

ෆැක්ස්: 0086-20-61788589

පැය

පැය 24 මුල්යයනනම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!